Naš naslov

Koordinator projekta “HPC RIVR” – Univerza v Mariboru

Slomškov trg 15a, 2000 Maribor, Slovenija


DOSTOP IN TEHNIČNA POMOČ:
Za dostop do prototipnega superračunalnika MAISTER (HPC RIVR@UM) in tehnično pomoč pišite na hpc.podpora@um.si. Sporočilo je potrebno poslati iz elektronskega naslova, ki ustreza dodeljeni digitalni identiteti v okviru vaše organizacije. Dostop je možen za osebe, zaposlene pri članicah Mreže HPC partnerjev (vključuje zaposlene na UM, IZUM in FIŠ).


Splošne informacije – pošljite nam sporočilo ali svoje želje

Example One CILJI Sodelovanje v
mednarodnih projektih
Podatkovno skladišče za
slovensko R&I dejavnost
Nadgradnja obstoječih
HPC zmogljivosti
Mreža HPC
partnerjev
Razvoj znanj,
virov in kadrov
Infrastruktura za odprte
raziskovalne podatke
(Open Research Data)
Vključitev v mednarodna združenja PRACE
Partnership for Advanced
Computing in Europe
EuroHPC
Joint Undertaking
EGI
European Grid
Infrastructure
ESFRI
European Strategy
Forum on Research
Infrastructures