Naš naslov

Koordinator projekta “HPC RIVR” – Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija

Pošljite nam sporočilo