Navajanje HPC

HPC MAISTER je del nacionalnega superračunalniškega centra in je po načelu odprtega dostopa do javne raziskovalne infrastrukture na voljo vsem raziskovalcem, ki so zaposleni v JRO. V obdobju trajanja projekta HPC RIVR (do 31.03.2021) je uporaba superarčunalniškega sistema brezplačna za raziskovalce, ki so zaposleni v JRO. Za raziskovalce, zaposlene v zasebnih podjetjih, je sistem HPC Maister na voljo v omejen obsegu s plačilom tržne cene uporabe.

Pri prijavah nacionalnih, evropskih in drugih mednarodnih projektov lahko superračunalniški sitem HPC MAISTER navajate kot lastno razpoložljivo opremo. Pri tem lahko uporabite spodnjo navedbo v celoti ali deloma:

Nacionalni superračunalniški sistem HPC MAISTER s skupno zmogljivostjo 244 TFLOPS in konfiguracijo:

  • Dve računski particiji:
    • Splošna particija s procesorji AMD s skupno 4.256 računskimi jedri / 9728 nitmi, sestavljena iz 76 računskih vozlišč, vsako z 2x AMD EPYC 32C/64T 7501 procesorji (skupno 64 jeder @2,0GHz), 512 GB DDR4 RAM (8 GB na jedro), 2x 960GB SATA SSD
    • Vektorska particija s procesorji Intel SKL in pospeševalniki NVIDIA GPU s skupno 72 SKL + 122.880 GPU jedri sestavljena iz 6 računskih vozlišč, vsako z 2x Intel Gold SKL-SP 6128 6C/12T procesorji (skupno 12 jeder @3,4GHz), 256 GB DDR4 RAM, 2x 480GB SATA SSD, 4x NVIDIA TESLA V100 32G PCI-E x16 (5.120 jeder na GPU)
  • Hitro diskovno polje 138 TB SSD (CEPH z vmesniki POSIX, mrežni disk, S3)
  • Trajno podatkovno polje 2 PB HDD (CEPH z vmesniki POSIX, mrežni disk, S3)
  • Povezava z Ethernet in Infiniband HDR 2x 100 Gb/s omrežjem z nizko latenco

Nabavna vrednost HPC Maister: 2.584.267,76 EUR

Example One CILJI Sodelovanje v
mednarodnih projektih
Podatkovno skladišče za
slovensko R&I dejavnost
Nadgradnja obstoječih
HPC zmogljivosti
Mreža HPC
partnerjev
Razvoj znanj,
virov in kadrov
Infrastruktura za odprte
raziskovalne podatke
(Open Research Data)
Vključitev v mednarodna združenja PRACE
Partnership for Advanced
Computing in Europe
EuroHPC
Joint Undertaking
EGI
European Grid
Infrastructure
ESFRI
European Strategy
Forum on Research
Infrastructures