IZOBRAŽEVANJA

Oblike izobraževanj

Razvoj kompetenc sistemskih inženirjev, razvijalcev ter razvojnih inženirjev za sisteme HPC, mrežno superračunalništvo, računanje v oblaku, virutalizirane infrastrukture, obdelavo velepodatkov ter visoko prepustne računske sisteme je zelo pomembna naložba za vso Slovenijo, saj potrebe na tem področju strmo naraščajo.


Program izobraževanj

Izvajamo izobraževanja za uporabo tehnologij HPC in podatkovnih shramb za različne skupine uporabnikov.


Example One CILJI Sodelovanje v
mednarodnih projektih
Podatkovno skladišče za
slovensko R&I dejavnost
Nadgradnja obstoječih
HPC zmogljivosti
Mreža HPC
partnerjev
Razvoj znanj,
virov in kadrov
Infrastruktura za odprte
raziskovalne podatke
(Open Research Data)
Vključitev v mednarodna združenja PRACE
Partnership for Advanced
Computing in Europe
EuroHPC
Joint Undertaking
EGI
European Grid
Infrastructure
ESFRI
European Strategy
Forum on Research
Infrastructures