Programska oprema

Programska oprema centra HPC RIVR je v celoti zasnovana na odprtokodnih rešitvah, ki so široko podprte in uporabljene v velikih superračunalniških centrih po vsem svetu. Ob tem nekatere aplikacije potrebujejo licenčno programsko opremo, predvsem namenske prevajalnike ali optimizirane sistemske knjižnice, ki povečajo učinkovitost izvajanja aplikacij na HPC.


Odprtokodna sistemska
programska oprema

Bazirano na Linux CentOS
Avtomatizacija postopkov: Foreman, Puppet, Ansible
Shranjevanje, dostop, prenos in obdelava podatkov: CephFS, Ceph RDB, ObjectStore (Webdav, XrootD, gsiftp), dCache, Rucio, iRODS
Baze podatkov InfluxDB, MariaDB, PostgreSQL
Zabojniki/Vsebniki (container) – podpora aplikacij
Spletni strežniki Apache, Nginx, prikaz podatkov Grafana, Kibana
Nadzor, metrike ElasticSearch, Syslog, Icinga, Nagios, IPMI, Prometheus
Sistem čakalnih vrst SLURM, sistem za oddaljeno izvajanje nalog ARC
Varnostno kopiranje podatkov AMANDA
Centralni servisi ldap, kerberos, DNS, NTP, SQUID, CVMFS

Licenčna programska
oprema

Intel® Parallel Studio XE Cluster Edition for Linux
MathWorks MATLAB + SimuLink Distributed Computing Server
MathWorks MATLAB + SimuLink Individual Research Licence (Academic) with Standard Toolbox

Example One CILJI Sodelovanje v
mednarodnih projektih
Podatkovno skladišče za
slovensko R&I dejavnost
Nadgradnja obstoječih
HPC zmogljivosti
Mreža HPC
partnerjev
Razvoj znanj,
virov in kadrov
Infrastruktura za odprte
raziskovalne podatke
(Open Research Data)
Vključitev v mednarodna združenja PRACE
Partnership for Advanced
Computing in Europe
EuroHPC
Joint Undertaking
EGI
European Grid
Infrastructure
ESFRI
European Strategy
Forum on Research
Infrastructures