HPC RIVR je najzmogljivejši javni superračunalnik v Sloveniji. Deluje s ciljem odpiranja novih področij raziskav in razvoja v segmentih, ki sooblikujejo globalne trende. Računske zmogljivosti so vam na voljo po načelu odprte raziskovalne infrastrukture.


O PROJEKTU

HPC RIVR

Projekt "Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR" je namenjen vzpostavitvi nacionalnega superračunalniškega centra z glavnim ciljem krepitve nacionalnih visokozmogljivih računskih kapacitet za potrebe slovenskega raziskovalno-inovacijskega in gospodarskega prostora. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (80 %) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 %), v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020.
PARTNERJI

KDO SODELUJE

Prijavitelj in koordinator projekta HPC RIVR je Univerza v Mariboru (UM), kjer bo postavljen Prototipni računalnik in bodo potekale razvojno-raziskovalne aktivnosti, konzorcijski partnerji na projektu pa so Institut informacijskih znanosti (IZUM), kjer bo postavljen Primarni računalnik in bodo potekale sistemske podporne aktivnosti ter Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ), kjer bo postavljena oprema za oddaljeni dostop in bodo potekale razvojno-raziskovalne aktivnosti.

HPC RIVR v svetu

Načrtovana oprema HPC RIVR bo Slovenijo uvrstila med države z razvito superračunalniško tehnologijo, na lestvici Top500 pa med 100 največjih superračunalnikov na svetu.


Področja uporabe

V okviru projekta HPC RIVR bodo še posebej podprta nova področja raziskav in razvoja novih storitev na področjih, ki pomembno zaznamujejo globalne trende na področju superračunalništva.Odprti dostop

HPC RIVR je zasnovan kot nacionalna infrastruktura odprtega dostopa. Temelji na izhodiščih Evropske listine o dostopu do raziskovalnih infrastruktur (European Charter for Access to Research Infrastructures).


Izobraževanja

Razvoj kompetenc sistemskih inženirjev, razvijalcev ter razvojnih inženirjev za sisteme HPC, mrežno superračunalništvo, računanje v oblaku, virutalizirane infrastrukture, obdelavo velepodatkov ter visoko prepustne računske sisteme je zelo pomembna naložba za vso Slovenijo, saj potrebe na tem področju strmo naraščajo.

 
UNI_Maribor_www
FIS_w
Izum_www
 

Example One CILJI Sodelovanje v
mednarodnih projektih
Podatkovno skladišče za
slovensko R&I dejavnost
Nadgradnja obstoječih
HPC zmogljivosti
Mreža HPC
partnerjev
Razvoj znanj,
virov in kadrov
Infrastruktura za odprte
raziskovalne podatke
(Open Research Data)
Vključitev v mednarodna združenja PRACE
Partnership for Advanced
Computing in Europe
EuroHPC
Joint Undertaking
EGI
European Grid
Infrastructure
ESFRI
European Strategy
Forum on Research
Infrastructures