OSNOVNI PODATKI

HPC RIVR

Projekt "Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR" je namenjen vzpostavitvi nacionalnega superračunalniškega centra z glavnim ciljem krepitve nacionalnih visokozmogljivih računskih kapacitet za potrebe slovenskega raziskovalno-inovacijskega in gospodarskega prostora. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (80 %) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 %), v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Izvedba projekta bo pomembno prispevala k izpolnjevanju ciljev Deklaracije za sodelovanje na področju visoko zmogljivega računalništva (EuroHPC Joint Undertaking), s katero se je Slovenija kot država podpisnica zavezala k vzpostavljanju integrirane in dostopne visoko zmogljive računalniške infrastrukture.
PARTENRJI

KDO SODELUJE

Prijavitelj in koordinator projekta "HPC RIVR" je Univerza v Mariboru (UM), kjer bo postavljen Prototipni računalnik in bodo potekale razvojno-raziskovalne aktivnosti, konzorcijski partnerji na projektu pa so Institut informacijskih znanosti (IZUM), kjer bo postavljen Primarni računalnik in bodo potekale sistemske podporne aktivnosti ter Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ), kjer bo postavljena oprema za oddaljeni dostop in bodo potekale razvojno-raziskovalne aktivnosti.

Kaj in kako

Načrtovana oprema HPC RIVR bo Slovenijo uvrstila med države z razvito superračunalniško tehnologijo, na lestvici Top500 pa med 100 največjih superračunalnikov na svetu.

Prioritete

V okviru projekta HPC RIVR bodo še posebej podprta nova področja raziskav in razvoja novih storitev na področjih, ki pomembno zaznamujejo globalne trende na področju superračunalništva.


Stanje danes

Velika večina držav Evropske Unije ima že več kot deset let izdelano strategijo razvoja superračunalništva urejeno kontinuirano financiranje centrov HPC, ki so v nekaterih državah zasnovani kot nacionalni centri za uporabo v znanosti, raziskovanju in industriji.

Stanje jutri

Za razliko od klasičnih centrov HPC, ki so prvenstveno namenjeni intenzivnemu računanju, bo HPC RIVR omogočal tudi obdelavo velike količine podatkov in hitro izmenjavo z ostalimi računskimi centri ter računanje na sodobnih enotah GPU.
 
UNI_Maribor_www
FIS_w
Izum_www