Oblike izobraževanj

Razvoj kompetenc sistemskih inženirjev, razvijalcev ter razvojnih inženirjev za sisteme HPC, mrežno superračunalništvo, računanje v oblaku, virutalizirane infrastrukture, obdelavo velepodatkov ter visoko prepustne računske sisteme je zelo pomembna naložba za vso Slovenijo, saj potrebe na tem področju strmo naraščajo.


Izobraževanja in usposabljanja drugih uporabnikov

Osnovno usposabljanje ter izobraževanje za uporabo tehnologij HPC in podatkovnih shramb je prilagojeno različnim skupinam uporabnikov. Za zagotovitev trajnega izobraževanja in usposabljanja na področju HPC vzpostavljamo skupniinterdisciplinarni doktorski študijski program s področja superračunalništva na UM in Univerzi v Ljubljani ter intenzivne desetdnevne tečaje na podiplomski ravni.

Izobraževanja in usposabljanja
raziskovalcev HPC RIVR

Skupina slovenskih predavateljev in izvedencev s področja HPC, zlasti iz organizacij, ki so vključene v SLING, skrbi za organizacijo in izvedbo tečajev, predavanj, delavnic in poletnih/sezonskih šol HPC. Raziskovalci HPC RIVR se vključujejo tudi v usposabljanja v okviru drugih HPC centrov doma in v tujini.

Example One CILJI Sodelovanje v
mednarodnih projektih
Podatkovno skladišče za
slovensko R&I dejavnost
Nadgradnja obstoječih
HPC zmogljivosti
Mreža HPC
partnerjev
Razvoj znanj,
virov in kadrov
Infrastruktura za odprte
raziskovalne podatke
(Open Research Data)
Vključitev v mednarodna združenja PRACE
Partnership for Advanced
Computing in Europe
EuroHPC
Joint Undertaking
EGI
European Grid
Infrastructure
ESFRI
European Strategy
Forum on Research
Infrastructures