NOVICE


 • Superračunalnik na IZUM-u nastaja
  Montaža tehnološke opreme za projekt HPC RIVR v sistemskem prostoru HPC RIVR1 in montaža 500 kW hladilnega agregata.
 • Simpozij v Ljubljani
  V ponedeljek, 10. junija 2019, je v prostorih Hiše Evropske unije Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji v Ljubljani potekal simpozij ob slovesni razglasitvi pomembnega slovenskega sodelovanja v vseevropski superračunalniški povezavi EuroHPC Joint […]
 • V okviru projekta HPC RIVR
  V okviru projekta HPC RIVR je bil izveden transport hladilnih naprav na streho IZUM-ove poslovne zgradbe
 • Zamenjava transformatorske postaje IZUM za potrebe HPC RIVR
  V sklopu izvedbe javnega naročila »Izvedba oskrbne infrastrukture obstoječega računalniškega centra za potrebe HPC-RIVR«, ki ga izvaja NTR inženiring je bila od 25. do 26.5.2019 izvedena zamenjava transformatorske postaje IZUM in s […]
 • Dobava HPC RIVR superračunalniškega zabojnika
  V skladu s pogodbo je podjetje NTR INŽENIRING d.o.o. 20. 5. 2019 dobavilo in namestilo HPC RIVR superračunalniški zabojnik. V namenskem zabojniku, ki je nameščen v neposredni bližini Tehniških fakultet Univerze v […]

Example One CILJI Sodelovanje v
mednarodnih projektih
Podatkovno skladišče za
slovensko R&I dejavnost
Nadgradnja obstoječih
HPC zmogljivosti
Mreža HPC
partnerjev
Razvoj znanj,
virov in kadrov
Infrastruktura za odprte
raziskovalne podatke
(Open Research Data)
Vključitev v mednarodna združenja PRACE
Partnership for Advanced
Computing in Europe
EuroHPC
Joint Undertaking
EGI
European Grid
Infrastructure
ESFRI
European Strategy
Forum on Research
Infrastructures